• Register
REKTOROVA POZDRAVNA RIJEČ PRIGODOM SVEČANOSTI OTVORENJA SVEUČILIŠTA/UNIVERZITETA „HERCEGOVINA“ PDF Ispis E-mail

Poštovani dame i gospodo, uvaženi kolegice i kolege, cijenjeni prijatelji, dragi gosti!

Sve vas skupa srdačno pozdravljam i zahvaljujem što ste se odazvali našem pozivu. Posebno Vam hvala na povjerenju koje nam svojim dolaskom iskazujete. Vaš dolazak uistinu tumačimo kao znak povjerenja, ali i kao iskrenu potporu našem mladom Sveučilištu u nastojanju da na stručnim i znanstvenim temeljima iskorači na bosansko-hercegovačku i europsku akademsku scenu. Stoga vam još jednom iskreno hvala i dobro nam došli.

Moji uvaženi kolege dekani su vam ukratko predstavili sadržaj i djelatnost pojedinih članica Sveučilišta. Budući da smo na samom početku i da ne možemo govoriti o rezultatima, o uspjesima ili neuspjesima Sveučilišta, ostaje mi da ovdje pred vama svima i pred cjelokupnom javnošću, u vidu određene svečane izjave, izrazim spremnost našeg mladog Sveučilišta da se svim svojim stručnim, znanstvenim i umnim potencijalima nastoji  integrirati čim prije u bosansko-hercegovački i uopće europski prostor visokog obrazovanja.

Stoga s punom odgovornošću i izuzetnom čašću, u ime svih djelatnika Sveučilišta prihvaćam i potvrđujem izjavu rektora europskih sveučilišta, koju su 18. rujna 1988. godine svečano potpisali u Bolonji, poznatu pod nazivom MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM.

Dakle:

 • U cijelosti prihvaćam i podržavam stav europskih rektora  da budućnost ljudskog roda u velikoj i najvećoj mjeri ovisi o kulturnom, tehničkom i znanstvenom razvitku svakog društva,  koji se izgrađuje upravo na sveučilištu.
 • Jednako tako, kao temeljnu zadaću svakog, pa i ovog našeg mladog, sveučilišta prihvaćam i podržavam plansko i organizirano širenje znanja među mladima, ali i obvezu društva i svih nas u cjelini da odgoju i obrazovanju mladih damo ono mjesto koje mu po njegovom značaju i važnosti pripada.
 • S posebnim zadovoljstvom prihvaćam i podržavam obvezu sveučilišta da budućim generacijama dajemo znanja i da ih odgajamo da poštuju sebe i druge i da poštuju veliki sklad njihove prirodne okoline i samoga života koji ih okružuje.
 • U tom kontekstu zalagat ću se da naše sveučilište bude potpuno autonomna institucija, neovisna od bilo koje političke vlasti i bilo koje ekonomske moći.
 • Zalagat ću se da naše sveučilište proizvodi, ispituje, vrjednuje i prenosi kulturu i znanje istraživanjem i poučavanjem i da to istraživanje i poučavanje počiva, prije svega na  moralnim načelima i da bude intelektualno neovisno.
 • Jednako tako, zalagat ću se da sloboda u istraživanju i poučavanju bude temeljno načelo sveučilišnog života,  koju na jednak način moraju poštivati svi sudionici sveučilišta, ali i sve institucije društva i društvo u cjelini.
 • Trudit ću se da potpuna sloboda u poučavanju i istraživanju bude dostupna svim članovima sveučilišne zajednice
 • Njegujući otvorenost za dijalog i odbacujući svaki oblik netolerancije, zalagat ću se da sveučilište bude idealno mjesto susreta nastavnika, koji su sposobni razvijati i prenositi znanje, i studenata koji imaju pravo, sposobnost i motiv, svoje umove obogatiti tim znanjem.
 • Zalagat ću se također da sveučilište bude čuvar kako nacionalnog, tako i europskog humanističkog naslijeđa.
 • Trudit ću se da stalna briga sveučilišta bude postizanje univerzalnog znanja – zato i jest UNIVERSITAS – i da time nadilazi zemljopisne i političke granice, ali da u svakom trenutku potvrđuje važnost vlastite kulture, kao i životnu potrebu za različitim kulturama, za njihovim uzajamnim poznavanjem i međusobnim utjecajima i prožimanjem.
 • Nastojat ću, zajedno s kolegama prorektorima i dekanima, te cjelokupnim nastavnim zborom, izgraditi  i obnoviti nastavni kadar i urediti njihov status, prije svega na njihovo zadovoljstvo, ali i na zadovoljstvo studenata s kojima rade i društva u cjelini.
 • Posebno ću se zalagati za poštivanje prava studenata i očuvanje njihove slobode i stvaranje uvjeta u kojima će studenti moći stjecati kulturu i obučavati se za uključivanje u život.
 • Najzad zalagat ću se za suradnju među sveučilištima, prvenstveno sveučilištima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i cijele regije, ali i među sveučilištima Europe, i to prije svega razmjenom informacija i dokumenata, razmjenom projekata, uzajamnom razmjenom nastavnika, suradnika i studenata.
 • Posebno ću, sukladno odredbama Bolonjskog procesa,  poticati mobilnost nastavnika i studenata, te se zalagati za politiku jednakog statusa titula, ispita i diploma, bez ikakvih predrasuda i diskriminacija po bilo kojoj osnovi.
 • Najzad, nastojat ću da Sveučilište svojim djelovanjem potiče aktualne vlasti da svoju politiku prema sveučilištima i visokom obrazovanju, ustrajno grade prema pozitivnim propisima i europskim načelima i standardima, oslobađajući se svih stranačkih, lokalnih ili bilo kojih drugih predrasuda i opterećenja.

Hvala na strpljenju.

 

Mostar, Dubrovačka 67/I 88000 Mostar, BiH
|
tel: +387(36) 833 391 | fax: +387(36) 833 392 | info@sveherc-edu.com

Copyright © 2015. Sveučilište Hercegovina Univerzitet.

S5 Box